RABİA NEREDESİN?
Fahri Kurt

Fahri Kurt

RABİA NEREDESİN?

05 Kasım 2016 - 10:17

 

\r\n\r\n

Rabia işareti artık bir sembol. Her hareketin bir sembolü olduğu gibi Rabia işareti de Türkiye’de muhafazakâr-dindar insanların benimsediği kullandığı, yaygınlaştırdığı bir sembol olarak siyasal-sosyal-kültürel literatürümüze girdi.

\r\n\r\n

Mısırda Rabiatü’l- Adeviyye Meydanı’nda darbeye karşı kullanıldı. Bütün İslam âleminde birden kabul gördü.

\r\n\r\n

Rabia işareti’nin geçmişine biraz göz atılım:

\r\n\r\n

 Asıl adı, Rābiʿatü-l-ʿAdeviyyetü-l-Ḳaysiyye’dir. 8.Yüzyılda yaşamış Basralı bir tasavvufçudur. Ailenin dördüncü kızı olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluluğunu köle olarak geçirirmiş ve daha sonra özgür olmuştur.

\r\n\r\n

Rivayet edilir ki; “Râbia el-Adeviyye küçük yaşlarda yetim kalır. Basra’daki kıtlık sebebiyle kız kardeşlerinin dağılmasının ardından tek başına hayat sürmeye başlar. Bu esnada zalim bir kişi tarafından 6 akçe karşılığında köle olarak satın alınır. Gündüzleri ağır işlerde çalıştırılan Râbia geceleri kendisini ibadete verir. Bir gece ibadet ederken efendisi başındaki ışığın bütün odayı aydınlattığını görünce korkup onu âzat eder. Râbia hürriyetine kavuşunca hacca gitmeye karar verir. Önemli sufilerden kendisine yapılan evlenme tekliflerini geri çevirir. Ölünceye kadar bekâr yaşar.”

\r\n\r\n

Ömrünü ilim ve ibadet ile geçirdiği, kefenini de sürekli yanında taşıdığı söylenir. İlk dönem sufi şairleri arasından en önemli isimlerden biri olan Rabia'nın, “İlahi aşk” öğretisi, kendisinden sonraki sufileri de önemli ölçüde etkilemiştir.

\r\n\r\n

Bazı kaynaklarda “dişi aslan” olarak da anılan Rabia'tül Adeviye, 752′de Kudüs civarında vefat etmiştir.

\r\n\r\n

Mısırda, Mursi taraftarları, hem toplandıkları Rabiatül Adeviyye Meydanı’na hem de Mursi’nin 4. Cumhurbaşkanı olmasına atfen Rabia İşaretini, hak arama ve özgürlük mücadelesi işareti olarak kullandılar.

\r\n\r\n

 Müslüman Kardeşler hareketinin önde gelen isimlerinden Muhammed Biltaci'nin, Rabiatü'l Adeviyye Meydanında hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektup da “Rabia İşaretinin” yayınlaşmasında etkili oldu.

\r\n\r\n

2013’de seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanı Mursi’ye destek vermek için Türkiye’de de meydanlar hareketlendi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler Rabia işaretini kullanmaya başlayınca işaret kabul gördü ve birden bayraklaştı.  

\r\n\r\n

Daha sonra Türkiye’deki gelişen olayları anlamlandırmak, yorumlamak ve sembolize etmek için Rabia işareti hep öne çıkarıldı.

\r\n\r\n

“Rabia işareti” Cumhurbaşkanımızca Türkiye uyarlandı. siyasi bir sembol oldu,iktidar partisinin malı oldu artık. Ona dört anlam yüklenerek millileşti. Dört parmak, dört temel varlığımızın simgesi oldu:

\r\n\r\n

1.Ayaklarımız altındaki bölünmez vatan toprağımız.(Tek vatan)

\r\n\r\n

2.Vatan toprağı üzerindeki devletimiz.(Tek devlet)

\r\n\r\n

3.Bu toprakları bize yurt yapan milletimizin birliği (Tek millet)

\r\n\r\n

4.Parçalanmaz vatan toprağımızı, Özgür milletimizi ve Bağımsız devletimizi temsil eden bayrağımız.(Tek bayrak)

\r\n\r\n

Bunlara manevi harcımız olan, ruhumuz olan inançlarımızı da beşinci madde olarak ekleyebiliriz.

\r\n\r\n

 3 Temmuz 2013 Yılında Mısır’da darbeci El- Sisi’ye karşı bir “asayı musa” olarak  yükselen “Rabia İşareti”, 15 Temmuz 2016 da Türkiye’de FETÖ darbecilerine karşı bir “Osmanlı Tokatı” olarak kalktı ve indi.

\r\n\r\n

Doğu Türkistan da Çin mezalimine karşı direnen Rabia Kadir, Mısırda darbecilere karşı direnen Esma,Türkiyede Darbeci hainlere karşı kamyonuna gençleri doldurup karşı hücuma geçen 50 yaşındaki Şerife Boz da bizimdir.  Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi bizim kahraman kadınlarımız.

\r\n\r\n

 Savaş erkek işidir. Savaşmayı kadınlara bırakırsa erkekler etek giyip gezsinler. İş başa düşerse kadın erkek tek yürek tek yumruk olmuşuz hep.  Savaşmaktan korkan erkekleri gördükçe neredesin Rabia,Neredesin Esma,Neredesin Nene Hatun diyoruz! Tek vatan,tek millet,tek devlet,tek bayrak için…

\r\n\r\n

 

\r\n

Son Yazılar

https://www.alexa.com/siteinfo