Otorite Olmadan…
Fahri Kurt

Fahri Kurt

Otorite Olmadan…

29 Mayıs 2015 - 21:55

 

\r\n\r\n

Otorite yani, gücün adil ve meşru ölçülerde kullanılarak, hakimiyetin sağlanması sevk ve idarenin yapılması yönetimde önemli bir unsurdur.

\r\n\r\n

İnsanın kendine hakim olması, ailesine, mesleğine hakim olması, öğretmenin sınıfa, polisin sokağa, komutanın orduya, devlet reisinin halka, hükümete ve devlete hakim olması güçlü bir millet ve devlet yapımızın olabilmesi bakımından çok önemlidir.

\r\n\r\n

“Kontrol edilemeyen güç güç değildir.” Gücü, adaletli kullanmamaktan zulüm doğar. Gücü kullanamamaktan ise acizlik doğar. Acizlik ise, aslanın çakallar tarafından oyuncak olmasına ve parçalanmasına neden olur.

\r\n\r\n

Hz. Peygamberin “Allah’ım beni acizlikten, tembellikten ve miskinlikten koru!” diye dua etmesi manidardır.

\r\n\r\n

Evde baba çocuklarına, sokakta polis halka, okulda öğretmen öğrencilere, askerde komutan orduya otorite koyamaz ise nasıl kale-ciddiyete alınmadıklarını, zor duruma düştüklerini görebiliriz.

\r\n\r\n

Otorite bilgi ile, sevgi ile, ceza ve ödül ile, disiplin kanun prensipleriyle sağlanabilir. Sağlanmak zorundadır.

\r\n\r\n

12 Eylül öncesi, siyasi otoritedeki boşluk, ülkeyi iç kavgalara, fitne ve tefrikalara sürüklemedi mi?

\r\n\r\n

Babanın otoritesinin yok edilmesi aileyi, öğretmenin otoritesinin yok edilmesi eğitimi, komutanın otoritesinin zayıflatılması orduyu, polisin otoritesinin pasifize edilmesi güvenlik zafiyetini doğurur. Suçluyu şımartır.

\r\n\r\n

Ayağa düşen baba, öğretmen, komutan, polis ve her makamdaki amir, devleti temsil etmekten uzaklaşır neticede devlet yönetiminde zafiyet ortaya çıkar. Toplumda çözülmeler başlar.

\r\n\r\n

Otoritesizlik boşluk doğurur. Tabiat ise, hiçbir boşluk kabul etmez. Bir kuvvetin yerini, başka bir kuvvet alıverir. Rolünü üstlenir.

\r\n\r\n

Toplumda ve devlet nizamında, herkesin bir rolü-görevi vardır. Rolünü iyi yapabilmesi için güce ihtiyaç vardır. Bu gücün kullanılabilmesine imkân verilmesine mecburiyet vardır.

\r\n\r\n

Görev verilir yetki verilmezse ya da yetki verilir bu yetki kullanmakta acziyet gösterilirse, buradan otorite boşluğu doğar. Yetkisini kullanamayanlar etkisiz kalırlar.

\r\n\r\n

Devlet görevlilerimiz halkımıza hizmet etsin ancak, halkımız da onlara saygı gösterip teşekkür etmelidir. Devlet görevlilerinin son yıllar halk karşısında güçsüzleştiğine şahit oluyoruz. Öğretmen öğrenci karşısında, polisin hırsız, komutanın asker, babanın çocukları nezdinde otorite enstrümanlarını kullanamaması, toplumsal çözülüşü de beraberinde getirmektedir.

\r\n\r\n

Demokratik olarak gelişelim ve problemlerimizi bu yolla çözelim derken, zafiyete ve çözülmeye de düşmememiz gerekir.

\r\n\r\n

Unutmayalım, kralın elinde hayatı, huzuru ve yaşamı temsil eden bir başak, yaşamı ve huzuru bozanlara karşı da her zaman bir sopa bulunur. Yani otorite…

\r\n\r\n

Otarite olmadan ordu,otorite olmadan aile,otorite olmadan devlet yönetilemez.Devletin otoritesini sağlayan,asker,polis,savcı,hakim,evdebaba,okulda öğretmen gibi dinamiklerin güçlü kılınması gerekir.Aksi halde ipini koparanların hakimiyeti başlar

\r\n\r\n

 

\r\n

Son Yazılar

https://www.alexa.com/siteinfo