Reklam
  • Reklam
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Onikişubat İçin İlk Katılımcı...

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Onikişubat İçin İlk Katılımcı Ülke İmzasını Attı

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak projesi EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş için çalışmalarına ve faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

08 Ocak 2021 - 23:34

EXPO 2023 fuaralanındasergilenecekdünyabahçeleriiçin ilk resmianlaşmayıkardeşülkeAfganistan’lagerçekleştirenBaşkanHanefiMahçiçek, “AfganistanAIPH TemsilcisiZabiullahYousoufi’yişehrimizdeağırlamaktanonurduyuyorum” dedi.

İmzatöreniöncesikonuşmayapan Mr. ZabiullahYousoufişuşekildekonuştu.

“İlk önceTürkHükümetine, AfganistanDevletininvehalkınıngelişimiiçinverdiğicömertdestekleriçinçokteşekkürederim.

Kahramanmaraş’tabulunduğumbirkaçgünlüksüreiçerisindeKahramanmaraşhalkınınşahsımagösterdigimisafirperverlikbenievimdehissettirdi.Eminimbukonukseverlik EXPO süresinceburayagelecekvekatılacakdiğertümülkekatılımcılarını da ziyadesiilememnunedecektir.

SayınBaşkanMahçiçek 2019 yılındaÇin’inPekinşehrindedüzenlenenExpo’daAfganistanpavilyonunuziyaretetmiştiveoradabizimAfganistan’ın 5000 yıllıkzenginkültürvetarihinianlatışseklimizibegenipbiziburaya, EXPO 2023 Kahramanmaraş’abizzatdavetetmişti.

Biz SayınBaşkanMahçiçek’inbuteşvikedici, sahiplenicidavranışındancoketkilendik. Malesef 2016 yılındaAntalya’dadüzenlenenEXPO’yaceşitlisebeplerdendolayıkatılamamıştık, busebepleKahramanmaraş`a ilk katılımimzasınıatanülkekerdenbiriolmakistedik.

Sizin de bildiginizüzere, EXPO’lardünyaliderlerini, kararvericilerivemilyonlarcaziyaretçiyikendisineçekenveorganizatörülkenin, şehrinuluslararasıimajınıgüçlendirenveilişkilerinigeliştirençokönemlibiruluslararasıetkinlikdir.

EXPO’larbununyanındaşehirlerin altyapı,üstyapı,ulaşım, şehirleşmeimkanlarınıgeliştiren, işveistihdamimkanlarıoluşturan, uluslararasıyatırımcılara da şehreyatırımyapmaimkanıtanıyanetkinliklerdir.

Bu ulusalveuluslararasıgelişmelerinyanısıra expo alanınınexpodan son sonra da ekonomik,sosyalvekültürelfaydasağlayacakbir hale dönüştürülmesiçokönemlivegördüğümkadarıileSayınBaskanMahçiçekveekibibukonudacokhazırlıklılar.

EXPO’dabuanlaşmaylaAfganistan’a 1.000 m²’lik alantahsisedilmişdurumda. Afganistanolarak biz bualandamillipavilyonumuzuinşaedeceğiz. EXPO süresinceçeşitlikültüreletkinlikler, konserler, dansgösterileri, konferanslar, Afganmutfağınıtanıtanetkinliklerveişgörüşmelerigerçekleştireceğiz.

Teşekküreder, saygılarımısunarım. Başarılıbir EXPO dilerim.

BaşkanMahçiçekiseşuifadelereyerverdi.

“KardeşAfganistan’ınçokdeğerlitemsilcisiZabiullahYousoufi’yehoşgeldindiyorumve ilk resmiimzayıAfganistan’laatmışolmaktanonurduyuyorum.

2023’tedüzenleyeceğimiz EXPO Onikişubat içinönemlibirgün. Bugünekadar 20’nin üzerindeülke EXPO 2023 Onikişubat’akatılacağınınsözünüverdi. Bu katılımlardanbirtanesinibugünAfganistan’lasomutlaştıracağız.

Afganistanbizimiçinkardeşülkelerimizdenbirtanesidir. Afganistan’ıniçindebulunduğusıkıntılardaülkemiz, devletimizhepAfganistanlıkardeşlerimizinyanındaolmuştur.Oradabarışgücündebizimaskerlerimizgörevyapmaktadır.Ekonomikolarak da ülkemizhepAfganistanlıkardeşlerimizinyanındaolmuştur.  DolayısıylakendisinibugünKahramanmraş’taağırlamaktanbüyükbironurduyduğumusöylemekistiyorum.

İnanıyorumki EXPO 2023 Kahramanmaraş’ımızıntanıtımına, güzelliklerinindünyayaaktarılmasına, katılacakülkelerleekonomikilişkilerine, turizmimizeçokkatkısağlayacaktır. Şehrimizin tanıtım sıkıntısını bir uluslararası projeolan, Kahramanmaraş’ın bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük proje olan EXPO ile gidereceğiz.

Çalışmalarımız hem fizikianlamdaalanda, hem de uluslararasıalandadevamedeiyor. Ülkelerlekatılımanlaşmalarınıbirlikteimzalayacağız.

Kahramanmaraş’ımızahayırlıolsundiliyorum. Afganistan’daki ilişkilerimizi kardeşliklerimizi bu vesileyle çok daha geliştireceğimizi iyileştireceğimizi temenni ediyorum.”

 

Atılanimzalarınardındaniyidilektemennileriile program sonlandı.

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
SANKO Enerji Salihli JES Açılış Töreni
SANKO Enerji Salihli JES Açılış Töreni
Kahramanmaraş’ta 17 Hırsız Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta 17 Hırsız Tutuklandı
https://www.alexa.com/siteinfo