Açıklamak / açığa vurmak

Bakınız; Duyurmak, İzah Etmek.
https://www.alexa.com/siteinfo