ADALETSİZ GELİR DAĞILIMI DELİRTİR ADAMI


Adaletsizliğin tüm çeşitleri huzursuzluk ve stres nedenidir. Depresyona ve bunalıma girenlerin birçoğu haksızlık ve gadre uğramış kimselerdir. “Gadre uğramak” deyiminin karşılığı olarak TDK sözlüğünde, “haksız bir davranışla karşılaşmak, haksız davranılmak” şeklinde bir açıklama vardır.

Gadre uğradın mı, zulme uğramışsın demektir. Gadre uğradın mı çile ve eziyet görmüşsündür. Allah (cc) kimseyi gadre uğratmasın ve haksızlıkla karşılaştırmasın. Geçen gün bir gazetede bir dua okudum. Sevgili Peygamberimizin (asm) bir duasıydı. “Allahım! Hata etmekten, dalâlete düşmekten, zulmetmekten yahud zulme uğramaktan, cahillikten ve cahil elinde kalmaktan sana sığınırım.”

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (asm) bütün dualarında ve Hakka (cc) bütün ilticalarında Bizlere örnek olmuştur. Tüm Peygamberler dualarıyla ve Yüce Rabbime (cc) sığınmalarıyla Bizlere örnektirler. Biz de Peygamberler gibi dua eyler ve Peygamberler gibi Hakka (cc) teslim oluruz.

Evet, bu teslimiyetimizle doğruluktan ve Hak Davadan asla ayrılmayız inşallah. Hakkı seslendiren her mü’min“adaletsiz gelir dağılımına karşı” bir “mücahid edasıyla” karşı durmalıdır. Adaletsizliklere karşı savaşmak en büyük cihaddır.

Günümüzde hangi Ülkede olursa olsun “adaletsiz gelir dağılımı” almış başını gidiyor. Her Ülkede rantiyecilik, köşe dönme ve paradan para kazanma anlayışı sanki ortak bir kural haline gelmiş. Herkes bunun peşinde. Halbuki bu anlayış Allah’ın emri değil. Allah’ın emri tam bunun zıttıdır.Allah (cc) çalışmayı, üretimi ve servetin dengeli dağılımını emrediyor.Kapitalizm ise bunun tam zıttını emrediyor. Kapitalizm paradan para kazanmayı, “hatta havadan para kazanmayı”, az çalışmayı ve az üretmeyi, ancak çok kârı ve çok parayı teşvik ediyor. Kapitalizm savurganlığı ve israfı emreder. Yüce Rabbim (cc) israf etmemeyi, dengeli harcamayı emreder. Kapitalizm şeytani bir sistemin adıdır. Bu sisteme bilerek ya da bilmeyerek yardım eden şeytanın yoldaşıdır. Allah (cc) bizleri onlardan uzak eylesin.Amin

Her Ülkede kapitalizm salgın hastalık gibi yayıldı. Bu yayılmanın nedeni nefsani isteklerimiz ve basiretsiz yöneticilerimizdir.

Kapitalizmin her Ülkede şu 3 sonuçla insanları yer bitirir. 1- Hırs, kin ve düşmanlık. 2- Lüks, israf ve gösteriş. 3- Adaletsiz gelir dağılımı ve haksızlıklar.

Bu 3 durum ve bu 3 illet Bizim Ülkemizde de mevcut. Maalesef.

Biz nasıl Müslümanız ki, Allah’ın emirlerini değil de kapitalizmin dayatmalarını uyguluyoruz. Yazıklar olsun Bize.

Veyl olsun veyl! Veyl olsun kapitalizmin azat kabul etmez kölelerine. Kölelik bitmedi. Kapitalizmin gönüllü köleleri var.

Kapitalizmin “adaletsiz gelir dağılımını” her yerde lanetledim ve şiddetle tenkit ettim. Ve bunu her yerde tenkit etmeye devam edeceğim.

Eskiden toplum 3 katmandan oluşurdu. Zenginler, orta halliler ve fakirler. Şimdi katman sayısı 2 oldu. Zenginlik ve şatafat içerisinde yaşayanlar ve sefalet çeken fakirler. Öyle büyük uçurum var ki, toplumun yüzde 10’u, bilemediniz yüzde 20’si dışında kalan herkes perişan ve fakir. Yani bir toplum düşünün yüzde 80’i sefalet içerisinde. Victor Hugo’nu “Sefiller Romanı” tam bir gerçek. O roman yazıldığında Fransa öyleydi. Şimdi Fransa ve tüm Dünya “Sefiller Romanı” gibi. Adın batsın kapitalizm.

Toplumun %80’i perişan dedim. Necip Fazıl Üstad bu hususta toplumun %90’ı perişan şeklinde bir şiir irad eder. Şiirde “Heyhat! Bu dağılımı, bu paylaşımı kurt yapmaz, kuzulara şah olsa” diye seslenir.

Şiirin tamamı şu şekildedir:

“Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul; 
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; 
Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!”

Durum çok eskilerden beri vahim. Kapitalizm eskilerden beri hüküm sürüyor. Durum gittikçe kötüleşiyor. Gelir dağılımında adaletsizlikler, haksız işler artarak sürüyor. Rantiyeciler, ihaleciler, Devlet mallarına dadanan sülükler, kan emiciler ve her türlü vahşi emperyalistler, azgın kapitalistler Ülkemizi ve tüm Dünya’yı sömürmeye devam ediyor. Maalesef.

Faizcilik, paradan para kazanma ve aşırı kârlara dayanan kapitalizmin insanları düşürdüğü sefalet ortadadır. Zaten, dert bellidir. Çözüm bellidir. Faizcilik, paradan para kazanma ve aşırı kârlılığa dayanan bu sistemi yok etmeden Dünya’ya huzur gelmez. Faizcilik ayağımın altındadır, üretmeden sırf parayla para kazanmak ayaklarımın altındadır ve aşırı kârlar ayaklarımın altındadır. Bu ayaklarımın altına aldığım “üç illet” gelir dağılımında adaletsizliğe yol açan nedenlerdir. İnşallah bu nedenleri ortadan kaldıracak bir yeni nizam önce Ülkemizde ve sonra tüm Dünya’da geçerlik bulur. Haydi inşallah.

Ahmet SANDAL