BASIN İLAN KURUMU BÜYÜKŞEHİRE HAZIR..

Basın İlan Kurumu Büyükşehir yasası için gerekli mevzuatı hazırladı.


BASIN İLAN KURUMU BÜYÜKŞEHİRE HAZIR..

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, önümüzdeki mahalli seçimler sonrasında yürürlüğe girecek Büyükşehir Yasası konusunda BİK olarak gerekli mevzuat hazırlıklarının yapıldığını söyledi. 
\r\n
\r\n     Arslan, BİK Genel Müdürlüğü’nün gerekli altyapı ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Genel Kurulumuz mevzuat üretme yetkisine sahip bulunmaktadır. Yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonrasında Genel Müdürlük uzmanlarımız, Yönetimimiz ve Genel Kurulumuz’da Büyükşehir Yasası uygulaması sonrasında gazetelerimizin sorun yaşamaması için tüm tedbirler alınmıştır. Mevzuatımız gereği gazetelerin teslim edilme süresi ve şekli yeniden belirlenmiştir. Buna göre elektronik ortamda aynı gün kurum şubelerine gönderilecek gazetelerin basılmış halleri de 2 iş gününde kuruma ulaştırılacaktır. Konya, Antalya, İçel gibi illerimizdeki büyük mesafeler böylece sorun olmaktan çıkarılmıştır.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

     Düzenlemelerde ilçe gazetelerimizin hakları korunarak daha iyi imkanlara kavuşturulmaları hedeflenmiştir. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin Büyükşehirler için kapanmasından sonra bu çerçevede yapılmakta olan ihaleler artık gazetelerimizde yayımlanacaktır. İlçe gazetelerimize altından kalkamayacakları yükümlülükler getirilmemiş, aksine tahsilat gibi bir yük üzerlerinden alınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde yayımladığı Resmi İlan Fiyat Tarifesi ve sütun santim tanımını değiştiren kararı ile bir iyileşme yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.
\r\n
\r\n 

\r\n\r\n

     BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Sağlık Bakanlığı ilanları konusunda yaşanmakta olan sorunları aşmak için Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimlerinin devam ettiğine dikkat çekti."Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri’nin kurulmasından sonra özellikle ilçe gazetelerimizin uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için girişimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.
\r\n
\r\n 

\r\n\r\n

     Arslan, personel istihdamına ilişkin ciddi adımlar attıklarını da vurgulayarak, "Nüfusu az olan illerimizle ilçelerimizde vasıflı eleman konusunda sıkıntılar yaşanmakta idi. Bu sorunun çözümü için meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olanlar için bekleme süresini 6 aya indirmiş bulunuyoruz. Devamla İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programından gazetelerde yararlanan personelin burada geçirdikleri 6 aylık süreyi de bekleme süresinden kabul ediyoruz. Böylece gazetelerimizin vasıflı eleman konusunda içinde bulundukları sıkıntıya çözüm yönünde hayati bir adım atmış bulunuyoruz. İletişim eğitimi alan meslek adaylarına da istihdamda avantaj sağlamış oluyoruz. İŞKUR’un işbaşı eğitim programını da sektörümüz açısından faydaya çevirmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.
\r\n
\r\n 

\r\n\r\n

     Dövizde meydana gelen dalgalanmanın girdi fiyatlarını olumsuz etkilediğini, bu olumsuzluğun giderilmesi için tedbir alınmasının şart olduğunu da vurgulayan Arslan, "Yerel demokrasinin hayata geçmesinin en büyük amillerinden olan mahalli basınımızın içine düştüğü bu zor durumdan çıkarılması için çözüm beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

\r\n