MEDYA VE REKLAM YATIRIMLARI 10,7 MİLYARA ULAŞTI

2017 yılında medya yatırımları yüzde 6,3 yükseliş gösterdi …


MEDYA VE REKLAM YATIRIMLARI 10,7 MİLYARA ULAŞTI

2017 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu açıklanırken konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Deloitte Türkiye ve Reklamcılar Derneği’nin yayınlamış olduğu verilerden derlediği bilgilere göre, toplam medya yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artış gösterdiği belirlendi. Buna göre, medya yatırımlarının 2017 yılında 8 milyar TL (2,2 milyar $) olarak gerçekleştiği anlaşıldı. Toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2,7 milyar TL (734 milyon $) oldu. Böylece toplam medya ve reklam yatırımları geçen yıl 10,7 milyar TL (2,9 milyar $) olarak kaydedildi.

En büyük pay televizyonun oldu …

Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 47,8 ile televizyon kuruluşları oluşturdu. Dijital mecraların pastadaki payı yüzde 25,9’a yükselirken, üçüncü sırada ise yüzde 12 ile yazılı basın yer aldı. Televizyonlara yapılan medya yatırımı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 2,1 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Dijital mecralara yapılan medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 19,7 oranında yükseldi. TV kuruluşları için ise söz konusu oranın yüzde 4,2 olduğu görüldü. Yazılı basın mecralarına yapılan medya yatırımları da yüzde 9,9 gerileyerek 963 milyon TL oldu. Açıkhava medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artış göstererek 805 milyon TL’ye ulaştı. Radyolara yapılan medya yatırımları yüzde 5,5’lik bir artışla 255 milyon TL oldu. Sinemalara yapılan medya yatırımları yüzde 5,3 yükseliş gösterdi ve 85 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye dünyanın 26. büyük pazarı …

Yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan 42 ülkedeki toplam yatırım hacminin 529 milyar dolar olduğu ve bu rakamın dünya genelindeki toplam yatırımların yaklaşık yüzde 95’ini temsil ettiği ifade ediliyor. 2017 yılı itibariyle bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 3,9 seviyesinde büyüdü ve gayrisafi yurtiçi hâsıla rakamları içinde oranı binde 0,74 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 26. büyük pazarını oluşturuyor ve toplam hacim içinde payının yüzde 0,4 seviyesinde olduğu anlaşıldı.  Bununla birlikte Türkiye’de medya yatırımları dünya ortalamasına göre daha hızlı bir büyüme kaydetmiş olsa da GSYH içindeki oranının yalnızca binde 0,26 seviyesinde olduğu görüldü. Söz konusu oran, ilk 42 pazar içindeki en düşük seviye olurken bu durumun Türkiye’nin medya yatırımlarının yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret ettiği tespit edildi.